Lloyd's Register Norge

Lloyd's Register er leverandør av høykvalitets inspeksjons- og sertifiseringstjenester for produksjonsindustrien i Norge.

Man surveying metal - Inspection

Vårt hovedkontor ligger i Oslo, og vi har oppmålere stasjonert over hele Norge for å sikre rask betjening og avansert teknisk informasjon.

Du kan stole på at vår profesjonelle og tekniske ekspertise gir deg uavhengige vurderinger basert på internasjonale standarder og planer, eller basert på sluttbrukerens og operatøren av eiendelenes tilpassede planer for inspeksjonstester.

Vi tilbyr:

 • Designstøtte og verdivurdering av design
 • Sertifiseringer iht.:
  • PED, TPED, ATEX og andre EU-direktiver
  • ASME-kode for varmtvannskjeler og trykkbeholdere
  • Flere nasjonale reguleringer og standarder, som f.eks.:
   • Indiske reguleringer for varmtvannskjeler (IBR 1950)
   • Department of Safety and Health, Malaysia (DOSH)
   • Ministry of Manpower, Occupational Safety and Health Division, Singapore (MOM)
   • Ministry of Health, Labour and Welfare, Japan (MHLW)
   • Australske standarder
   • Canadiske standarder
 • Sertifisering av styringssystemer for overholdelse av HSEQ-standarder
 • Sertifisering av kvalitetsstyringssystemer for sveising for overholdelse av ISO3834
 • Sertifisering av kvalifisering av sveiseprosedyre og kvalifisering av sveisere
 • Containerinspeksjoner, CSC (ny konstruksjon)
 • Havnetjenester (i drift)
  • inspeksjon av containere for kombitransport, containere offshore
  • Inspeksjon av havnekrankonstruksjoner
 • Overvåking, rapportering og sertifisering av globale leverandørsteder, etter behov
 • Opplæringskurs og arbeidsgrupper innen koder og standarder
 • Leverandørvurderinger

Vi inspiserer og sertifiserer:

 • trykkutstyr
 • trykktilbehør (ventiler, instrumentasjon)
 • materiale
 • beholdere
 • mekanisk utstyr
 • elektrisk utstyr
 • løfteutstyr

Vi betjener:

 • Bedrifter:
  • produsenter
  • Prosjekterings-, anskaffelses- og konstruksjonsbedrifter (totalleverandører)
  • eiere/operatører av fabrikker/anlegg
 • Sektorer:
  • oppstrøms
  • nedstrøms
  • medisin
  • kjernekraft
  • varmekraft
  • fornybar energi

Hvorfor velge Lloyd's Register Norge?

Vi jobber for å gjøre det tryggere for deg, og for samfunnet.

Våre oppmålere utsteder ikke bare et sertifikat eller stempler en tegning, de stiller opp på hver jobb med ekspertise og opplæring på høyt nivå og deler kunnskapen sin underveis. Vi eies av Lloyd’s Register Foundation, en veldedig organisasjon som finansieres av overskuddet fra bedriftene våre. LRF bidrar til å beskytte liv og eiendom samt støtte utdannelse og teknologisk forskning og samfunnsengasjement. Finn ut mer her.

Vi sørger for trygg bruk av utstyret.

Vi er verdens første klassifiseringsorgan, og vi viderefører vår kultur som bygger på uavhengighet, ansvarlighet, kvalitetstjenester og strenge standarder. Merkevaren Lloyd's Register betyr kvalitet for våre kunder og aksjonærer.

Vi har global utstrekning.

Vi leverer lokale inspeksjonstjenester, som støttes av et globalt team bestående av flere tusen oppmålere og teknikere i 186 land.

Vi er uavhengige.

Våre avgjørelser påvirkes ikke av kommersielt eller politisk press. I mer enn 250 år har Lloyd's Register vokst uten hjelp av aksjonærer, en viktig rolle i vårt engasjement for en tryggere verden.