Ponowne działanie na rzecz wydajności energetycznej: opublikowano normę ISO 50001:2018

Nowa wersja normy ISO 50001 zapewnia wymogi dla opartego na danych procesu, który ma na celu stałe ulepszanie wydajności energetycznej.

Publikację normy ISO 50001:2018 ogłosiła dzisiaj Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO).  Wersja normy z 2011 r. została zweryfikowana pod kątem dostosowania wymogów ISO dla norm systemu zarządzania, w tym struktury wysokiego poziomu, identycznego tekstu bazowego oraz wspólnych warunków i definicji znanych jako aneks SL, co pozwala zapewnić wysoki stopień kompatybilności z innymi normami systemu zarządzania.

„Dzięki większemu zaangażowaniu kierownictwa i pracowników w kwestii normy ISO 50001:2018, stała poprawa wydajności energetycznej będzie odgrywała coraz istotniejszą rolę. Wspólna struktura wysokiego poziomu ułatwi integrację ze wspólnym systemem zarządzania, polepszając wydajność i ograniczając koszty energii, dzięki czemu organizacja będzie bardziej konkurencyjna i będzie można potencjalnie ograniczyć wpływ na środowisko”, powiedziała Judith Turner – Environment & Energy Technical Manager, Lloyd's Register.

Certyfikowane organizacje będą musiały wprowadzić tę nową normę w ciągu 3 lat. Wdrożenie struktury aneksu SL jest zgodne ze wszystkimi nowymi zweryfikowanymi normami ISO, w tym ISO 9001, ISO 14001 oraz ostatnią normą ISO 45001, co stanowi gwarancję, że normę ISO 50001 będzie można łatwo zintegrować z tymi normami. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu usług LR związanych z normą lSO 50001 wspomagających proces przejścia, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: lrqa@lrqa.pl